Gyakran ismételt kérdések

Mi a megrendelés menete?

Tárhely menüpont alatt ki kell választani, megfelelő szolgáltatást!
Letölteni a Megrendelés menüpontban a megrendelőlapot,majd kitölteni és emailben elküldeni!
Személyes adatokat és egyéb paramétereket meg kell adni!
E-mailben tájékoztatjuk a kiválasztott fizetési mód részleteiről!
Végre kell hajtani a fizetést!
A fizetés napján (de legkésőbb a díj beérkezése napján) aktiválásra kerül a szolgáltatás!A szerződéseket az alábbi módon tudja eljuttatni hozzánk:

Scannelve:   info@palotaweb.hu e-mail címre!
Postázva: H-1158 Budapest
Thököly út 68.
Telefonon: +36.30.273.271.1

Bármiben segithetünk keresse fel, ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken!

Hogyan lehet fizetni?

Fizetési módok

OTP-nél való készpénz befizetés
Postai rózsaszín csekk

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1.) Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást. Amennyiben a karbantartási idő 1 óránál tovább tart, erről a Szolgáltató
e-mail formájában köteles tájékoztatni Előfizetőt legalább a tervezett karbantartás előtt 3 nappal!

A karbantartásokból adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 3 órát!
Ezen karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába!

2.) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben Előfizető nem rendeltetésszerűen használja Szolgáltató által nyújtott lehetőségeket. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket:

– illegális, szerzői jogokat sértő adatok bármilyen formában történő elhelyezése
– kéretlen (SPAM) levelek küldése
– reklámkicserélő (banner) szolgáltatások üzemeltetése
– látogatásnövelő (backdoor) robot programok használata
– legális vagy illegális felnőtt tartalmú oldalak elhelyezése
– bármilyen más jogszabályt sértő adatok elhelyezése és honlapon való forgalmazása

A korlátozás időtartama alatt Előfizető díjjóváírásban nem részesül!

Szolgáltató ugyanakkor kijelenti, hogy nem képes naprakészen felügyelni Előfizető által feltöltött adatokat, valamint Előfizető elfogadja, hogy az esetleges illegális adattárolásokból,
kéretlen levelek küldéséből felmerülő vitákban teljes felelősséget vállal és Szolgáltatót nem terheli felelősség a fent említett kérdésekben.

3.) Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató szerverein az alábbi PHP4/5 függvények és a globális változók (register_globals) biztonsági okokból nem használhatók:

disk_total_space, diskfreespace, highlight_file, exec, passthru, system, pfsockpen, show_source, getrusage, get_current_user, getmyuid, getmypid, dl, leak, listen, chown,
chgrp, realpath, ini_set, alter_ini, tmpfile, link, shell_exec, symlink, sleep, openlog, virtual, mysql_pconnect

A fent említett függvények vagy a globális változók használatára feláras szolgáltatás keretein belül sincs lehetőség!

4.) Az FTP kapcsolatok számát Szolgáltató minden esetben korlátozza!

5.) Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató korlátozhatja Előfizető sávszélességét, amennyiben Előfizetőhöz tartozó honlap(ok) adatforgalma veszélyeztetheti a szerveren tárolt többi előfizetőnek nyújtott szolgáltatás minőségét!
A korlátozásról Szolgáltatónak kötelessége írásban figyelmeztetni Előfizetőt.
Abban az esetben, ha Szolgáltató és Előfizető között nem születik megállapodás, Szolgáltató minden további figyelmeztetés nélkül korlátozhatja Előfizető adatforgalmát.

6.) Abban az esetben, ha Előfizető a szerződést felmondja, köteles a kérdéses hónap díját a szerződésben foglaltak szerint egy összegben a Szolgáltató részére kifizetni.
Amennyiben a kérdéses hónap már kiegyenlítésre került és az Előfizető a kifizetett időtartam lejárta előtt kívánja felmondani a szerződést, Szolgáltató a fennmaradt napok után nem köteles elszámolni.
Előfizető köteles felmondási szándékát minimum 14 nappal előre írásban jelezni a Szolgáltatónak.

7.) Szolgáltató a tárgyhónap 10. napjáig számlát bocsát ki Előfizető részére a megrendelt szolgáltatásokról. Előfizető a számla összegét a számlán megjelölt fizetési határidő lejártáig köteles Szolgáltató részére befizetni.
Amennyiben az előfizetői csomaghoz új domain név regisztráció is tartozik, Szolgáltató jogosult a regisztráció folyamatát vagy az újonnan delegált domain nevet felmondani fizetési késedelem esetén.

8.) Amennyiben Előfizető a számla összegét a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig nem fizeti be, késedelmi kamatot köteles fizetni.
A késedelmi kamat összege a fennálló tartozás összege után a Ptk. szerint meghatározott éves késedelmi kamatlábbal a késedelem napjaira kiszámított összeg, 360 napos évet alapul véve.
Amennyiben Előfizető fizetési késedelembe esik, úgy Szolgáltató előzetes felszólítás után korlátozhatja a szolgáltatások körét.
Abban az esetben, ha a fizetési késedelem eléri a 30 napot, Szolgáltató egyoldalúan felmondhatja Előfizető szerződését.

9.) A korlátozás időtartamára Előfizetőt díjjóváírás nem illeti meg!
Amennyiben Előfizető számlatartozása meghaladja az utolsónak kiállított számla kifizetési határidejét,
úgy Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások korlátozásán túl akár a számla kiegyenlítéséig felfüggessze szolgáltatásait Előfizetővel szemben.

10.) Amennyiben Szolgáltató a Szerződésben vállalt minőségi kritériumoknak nem tesz eleget, úgy díjvisszafizetésre köteles.
A díjvisszafizetés mértéke óránként 100.- Ft, azonban a díjvisszafizetés mértéke egy hónapra vonatkozóan nem haladhatja meg az egy havi díjat.

A minőségi kritériumok kizárólag Szolgáltató felügyelete alatt lévő szolgáltatásokra vonatkoznak.

11.) Az ÁSZF későbbi módosításai jelen szerződésre utólagos hatállyal automatikusan érvénybe lépnek!

12.) Jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben, illetve vitás esetekben a Ptk. szabályozásai, valamint a Fővárosi Törvényszék illetékes!

13.) Szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat – a kifejezett jogszabályi kötelezés esetét kivéve – harmadik személynek nem adja ki!

Webhostinggal kapcsolatos kérdések


1.1. Mi az FTP-hez a felhasználói nevem és jelszavam?

Alapértelmezetten az alábbiakkal lehet csatlakozni az FTP-hez:

 • host: ftp.palotaweb.hu
 • felhasználói név: általában megegyezik az admin oldal felhasználó nevével, de ha túl hosszú, akkor annak egy rövidített változatával.
  Az aktuális felhasználói név megtekinthető:

  Admin oldal
  Websites & Domains
  FTP access

  A listában felsorolt felhasználói nevek használhatóak a bejelentkezéshez
  Jelszó: alapértelmezetten megegyezik az admin oldal alapértelmezett jelszavával, de ez módositható!

  1.2. Mi a különbség a statikus és a dinamikus webtárhely között?

  A dinamikus tárhelyen lehetőség van PHP és MySQL szerver használatára!

  1.3. Mennyi idő alatt készül el a tárhely?

  A tárhely a befizetés / átutalás napján elkészül!
  Ha aznap nem érkezik be a szolgáltatás díja, akkor mindenképpen el kellene juttatni valamelyik elérhetőségünkre a befizetés bizonylatát!

  1.4. Amíg nem készül el a domain nevem, használhatok ideiglenes címet?

  Természetesen van rá lehetőség. Az admin oldalra való bejelentkezés után:

  1. Websites & Domains
  2. Show Advanced Operations
  3. Domain Alias
  4. Meg kell adni az ideiglenesen használni kívánt domain nevet. (tetszőleges palotaweb.hu végződésű domain is lehet)!

Shoutcast szerverrel kapcsolatos kérdések

Internetes rádió létesítéséhez elengedhetetlen eszköz egy stream szerver (ShoutCast), ami a hallgatók irányába biztosít megfelelő sávszélességet, így opcionális számú hallgatóhoz jutathatja el a rádióadását folyamatosan, akadás mentesen!
Csomagjainkat próbáltuk, úgy összeállítani, hogy akár egy hobbi rádiónak akár egy földi rádiónak megfelelő technikai hátteret biztosítson.
Szakembereink tapasztalatával és a technikai hátterünk segítségével garantáljuk az internetes rádió zavartalan, folyamatos működését.
A rádiószerver sugározhat élő adást, amit az Ön számítógépe közvetlenül továbbít a rádiószerver felé, ami azt továbbítja a hallgatók felé, vagy bekapcsolhatja az AutoDJ funkciót, ami folyamatosan játssza az Ön által előre feltöltött és beállított zeneszámokat!

Adminisztrációs felületünk segítségével:

 • megnézheti hallgatottsági adatait
 • megváltoztathatja rádiószervere hozzáférési jelszavait
 • leállíthatja, vagy újraindíthatja rádiószerverét
 • módosíthatja az AutoDJ beállításokat
 • biztosítjuk weboldalára a legelterjedtebb lejátszó programok
  hallgató linkjét

Mit jelent az AutoDJ és mire használhatom?
Az AutoDJ esetében lehetőség van egy FTP kliens segítségével az igényelt tárhelyméret korlátain belül zeneszámok feltöltésére.
Amennyiben, nem akarnak élő adás sugározni, át lehet kapcsolni erre a szolgáltatásra az adminisztrációs felületen, így úgymond az FTP tárhelyen lévő zenéket fogja a rádiószerver sugározni. Az AutoDJ játszási listáját nem lehet szerkeszteni, viszont a kevert üzemmódra (Shuffling) van lehetőség, ebben az esetben nem abc sorrendben játssza a zeneszámokat.

Hogy legalizáljam internetes rádióm?
Az on-line rádiót, ha szükséges azaz jogdíj köteles műsor- és zeneszámok sugárzása esetén az Artisjus.hu és a MAHASZ.hu  szervezeteknél lehet bejelenteni!

Játékszerverekkel kapcsolatos információk

1) A játékszerverek nevében (hostname) TILOS az ügyfélnek hasonló szolgáltatót (az IP címet is beleértve),
illetve más kereskedelemmel foglalkozó oldalt hirdetni/feltüntetni!

A szolgáltatónak jogában áll ezen szabály megsértése esetén határozatlan időre leállítani a szervert, majd tájékoztatni arról az ügyfelet!

2) A játékszerverek nevében (hostname) KÖTELEZŐ feltüntetni a(z) palotaweb.hu weboldal címét,
ezzel jelezve a szerver futtatási helyét és szolgáltatóját!

A szolgáltatónak jogában áll ezen szabály megsértése esetén kipótolni a hibás szervernevet,
egyes esetekben határozatlan időre leállítani a szervert, majd tájékoztatni arról az ügyfelet!

3) A BTK. 300/C. törvényben szereplők szerint a felhasználó csak és kizárólag a szolgáltató által előírt, engedélyezett,
valamint elfogadott módon tartózkodhat a szolgáltatás virtuális környezetében!

Az esetleges szoftverkárosítási próbálkozásokra lévő tekintettel, a szolgáltató bűncselekmény elkövetése esetén
az illetékes hatósági szervekhez fordul, valamint a felhasználó adatait hiánytalanul továbbadja a vizsgálat idejére!

4) 1000 fps szervereink névleges értékkel bírnak, azok az esetleges konfigurálási beállításoktól is függhetnek!
A szolgáltató az ezalatt értett konfigurálási hibákért felelősséget és pénzvisszafizetést egyetlen esetben sem tud vállalni.

5) Bármilyen tényleges vagy névleges, a szolgáltatótól bérelt szolgáltatás férőhelyének megváltoztatása,
a szolgáltatás azonnali felfüggesztését, valamint a szolgáltatás díjának vissza nem fizetését eredményezi!

Egyéb szerverekkel kapcsolatos információk:

1) Rádió szerver esetén az ügyfél -az ÁSZF elfogadásával- tudomásul veszi, hogy az általa bérelt szerveren keresztül sugárzott adásban elhangzottakért a szolgáltató nem vonható felelősségre.
A tartalomért kizárólag az ügyfél vállal felelősséget, ugyanakkor, ha a szolgáltatónak tudomására jut, hogy a szerveren jogsértő (különböző etnikai csoportokra, kisebbségre, politikai hovatartozásra, vallási felekezetre, nemi identitásra stb.) tartalom került sugárzásra, akkor a szolgáltatónak -előzetes bejelentés nélkül,- joga van a szervert határozatlan időre, vagy akár végleg (a befizetett összeg visszafizetése nélkül) leállítani.,

2) AutoDj szerver esetén az ügyfél -az ÁSZF elfogadásával- tudomásul veszi, hogy az általa bérelt szerver tárhelyére
kizárólag jogtiszta zenefájlokat és szoftvereket tölt fel, valamint tárolja azokat!

A szolgáltató nem ellenőrzi, hogy az ügyfél jogosult-e a zenefájlok és szoftverek tárolására és lejátszására!
Az esetlegesen felmerülő jogi problémákért a szolgáltató nem vonható felelősségre!

Hogyan érhetem el a leveleim?

 • Webes felületen keresztül (PC-ről vagy mobilról): http://domainneved.hu/roundcube
 • POP3 / IMAP: mail.palotaweb.hu
 • Kimenő levelek kiszolgálója: mail.palotaweb.hu
 • Comments are closed.